ดึงยูทูบเบอร์ดังถ่ายทอดเคล็ดลับให้ศิลปินพื้นบ้านผลิตผลงานออนไลน์

วธ.ชวน “กุ้งสุทธิราช – บี้ เดอะสกา – ครูเงาะ – ครูเจมส์” เกจิยูทูบเบอร์ชื่อดังถ่ายทอดความรู้ประสบการ

วธ.ชวน “กุ้งสุทธิราช – บี้ เดอะสกา – ครูเงาะ – ครูเจมส์” เกจิยูทูบเบอร์ชื่อดังถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเคล็ดลับให้ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายวัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สนใจผลิตผลงานเผยแพร่ให้ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ในยุค New Normal
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า วธ.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านโดยการผลิตสื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ขึ้นระหว่างวันที่ 30 ¬ 31 สิงหาคม 2564 และวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยเชิญวิทยากรชื่อดังมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเคล็ดลับการปรับตัวของศิลปิน นักแสดง การผลิตผลงานให้ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ในยุค New Normal อาทิ กุ้ง สุทธิราช เทพบุตรลูกทุ่งชื่อดัง, บี้ เดอะสกา Youtuber 500 ล้าน ที่มีผู้ติดตามกว่า 13 ล้านคน, ครูเงาะ Acting Coach อันดับต้นของประเทศ และครูเจมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารและการตลาดบน Digital Platform โดยจะมีการอบรมผ่าน Zoom และ Live สด ทาง Facebook กระทรวงวัฒนธรรม ให้ศิลปินพื้นบ้านจำนวน 9 สมาคม เครือข่ายศิลปิน นักวิชาการวัฒนธรรม 76 จังหวัดและผู้สนใจเข้ารับชม

สำหรับเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในการผลิตสื่อการแสดง การกำหนดหัวข้อ (Theme) การจัดทำเนื้อหา (Content) ในการจัดทำคลิปวิดีโอ และกระบวนการการผลิตสื่อการแสดงที่เหมาะสม น่าสนใจ รวมถึงเทคนิคในการสร้างการรับรู้และการจดจำบนสื่อออนไลน์ , กิจกรรม (Workshop) เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ถ่ายทำคลิปวิดีโอ และการตัดต่อแบบมืออาชีพ (Step by Step) เน้นการถ่ายทำและการตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ และเผยแพร่สื่อออนไลน์ , การผลิตสื่อการแสดงของศิลปินพื้นบ้าน(เสมือนจริง) จำนวน 9 สมาคม เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ และการนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาการผลิตสื่อการแสดงเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า การอบรมดังกล่าวถือเป็นการฟื้นฟูเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน ที่สนใจในการผลิตสื่อการแสดงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งพฤติกรรมความนิยมผู้บริโภคในการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญา ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น ให้กับประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมทั่วประเทศประสานศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม จัดทำวีดิทัศน์เป็นสื่อเรียนรู้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ หรือนำไปเผยแพร่สื่อท้องถิ่น
“ส่วนความช่วยเหลือในระยะยาวนั้น วธ.จะมีการจ้างงานศิลปินให้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระดับจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด” นางยุพา ปลัด วธ. กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ