มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการพร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักคอยบ้านคอกระบือ

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียมโดยนายบัญชา จารุมณี ปล

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียมโดยนายบัญชา จารุมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการมอบอุปกรณ์ (รถสามล้อโยก) ให้กับผู้พิการจำนวน 5 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กับ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม ในการนี้เจ้าอาวาสวัดโคกกะเทียม พระมหาสมบัติ อิสสรธมโม ได้เมตตามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการพร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักคอย (Community Iaolation) บ้านคอกกระบือ ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อีกด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ