“ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”จังหวัดปทุมธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 13 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอคลองหลวง 1,077 ชุด อำเภอธัญบุรี 600 ชุด อำเภอลำลูกกา 900 ชุด อำเภอเมืองปทุมธานี 300 ชุด อำเภอสามโคก 100 ชุด อำเภอลาดหลุมแก้ว 200 ชุด และอำเภอหนองเสือ 100 ชุด รวมจำนวน 3,277 ชุด ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากนั้น ประธานและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564รวมระยะเวลา 10 วัน มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวม 7 อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 35,172 ชุด และได้ลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทาน ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย

ทั้งนี้ ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี จัดทำอาหารตามเมนูด้วยมาตรฐานครัวพระราชทานฯ ตามที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยกำหนด โดยผู้ประกอบการทุกร้านได้ผ่านการควบคุมมาตรฐานการปรุงอาหาร การแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เพื่อรักษามาตรฐานของอาหารพระราชทานและความปลอดภัยของประชาชนที่รับอาหารพระราชทานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงพลังจิตอาสา ในการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชน ได้แก่ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 16 กรกฎาคม 2564 มอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนไปแล้ว ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สระแก้ว นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงราย นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ตรัง และปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 368,242 ชุด และยังคงให้ความช่วยเหลือในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน 99 บาท ในโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 023-6-06799-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ