รัฐ-เอกชนจับมือจัดงานBCTExpoเจรจาธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์

สำหรับงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ Building Construction Technology Expo หรือ BCT Expo 2021

สำหรับงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ Building Construction Technology Expo หรือ BCT Expo 2021 ภายใต้ธีม คุณพร้อมหรือยังกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง ที่รวบรวมสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารมาจัดแสดง ได้เปิดโอกาสให้เจรจาธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายนนี้

โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ประเทศไทย (TBIM) กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) หรือระบบสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารแบบดิจิทัล ที่รองรับการออกแบบในแต่ละขั้น ช่วยทำให้วิเคราะห์และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการที่ทำด้วยตนเอง

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

ด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยี BIM สำหรับอาคารและการก่อสร้างกำลังได้รับความนิยมและเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในภูมิภาค AEC ครอบคลุมไปยังกลุ่มสถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง ดังนั้นถ้านำเทคโนโลยี BIM ประยุกต์เข้ากับธุรกิจและการปฏิบัติการ งาน BCT จะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้จากหลายภาคส่วน เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

พร้อมกันนี้เพื่อตอบรับกับกระแสความนิยมและทิศทางการดำเนินงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM ที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในไทยและอาเซียน ทางสมาคมฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกับ อิมแพ็ค ในการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ Building Construction Technology Expo หรือ BCT Expo 2021 เป็นแพลตฟอร์มทางธุรกิจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ตลอด 3 วันในช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ www.bct-construction.com

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ