"มัธยมบุรีรัมย์"เรียกบรรจุ-แต่งตั้งรองผอ.สถานศึกษา

ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ให้โอวาทและข้อคิดในการปฏิบั

ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ให้โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติงานกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 ว่าขอให้รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดีที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ และขออำนวยพรให้ก้าวหน้าเจริญเติบโตในวิชาชีพครูต่อไป

การเรียกรายงานตัวในครั้งนี้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม /จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ / บุรีรัมย์พิทยาคม/ บัวหลวงวิทยาคม /กนกศิลป์พิทยาคม / นางรองพิทยาคม / สตึก/ พลับพลาชัยพิทยาคม/ พระครูพิทยาคม / ตูมใหญ่วิทยา และแคนดงพิทยาคม


เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ