ร้านสหกรณ์พนง.รพ.บ้านแพ้วปรับตัวใช้ออนไลน์เป็นช่องทางหลักลดสัมผัสอำนวยความสะดวกสมาชิก

ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหา

ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงาน จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 ประเภทสหกรณ์ร้านค้า

โดยสหกรณ์แห่งนี้ดำเนินธุรกิจมากว่า 16 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญจำนวน 560 ราย ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เช่น อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นของผู้ป่วย รวมถึงอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางสหกรณ์ฯ มีการปรับปรุง และพัฒนากิจการของสหกรณ์อยู่เสมอ จนทำให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

นางสาวภัทกาญจน์ พลับทอง ผู้จัดการร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด เปิดเผยว่า ร้านสหกรณ์ฯ ได้มีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบตามหมวดหมู่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ โดยการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จะเน้นบริการอย่างครอบคลุมให้แก่สมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกตอบแบบสอบถามว่าต้องการให้ทางสหกรณ์ฯ นำสินค้าตัวใดเข้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลและแพทย์ที่อาศัยอยู่ในหอพัก จึงมีความต้องการสินค้าที่จำเป็นทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอาหารที่พร้อมทานสะดวก

จุดเด่นในการให้บริการของทางสหกรณ์คือ การนำเอาเทคโนโลยี หรือสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เข้ามาเป็นช่องทางในการสื่อสาร เนื่องจากสมาชิกแต่ละท่านอาจจะมีการทำงานในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน ทำให้การนัดประชุม หรือการส่งเอกสารแบบเดิมเป็นไปได้ล่าช้า ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงใช้ช่องทาง Line และ Facebook เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ทั้งในเรื่องของการแจ้งผลประชุมประจำปี และแจ้งรายการสินค้าช่วงโปรโมชั่น ลดราคา รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่สมาชิก ผ่านช่องทาง รหัสสมาชิก, QR Code, Mobile Banking, E-Banking หรือหักผ่านบัญชีเงินเดือน เป็นการทำระบบการจำหน่ายสินค้าและบริการให้ทันสมัย ซื้อขายกันในรูปแบบออนไลน์เพื่อลดการสัมผัส ลดข้อผิดพลาดในการทอนเงิน และเพิ่มความสะดวกสบาย โดยที่สมาชิกไม่เสียสิทธิในการสะสมแต้ม ส่งผลให้ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่สมาชิกก็ได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 80

ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความมั่นคง และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถดำเนินงานและประสบความสำเร็จ สหกรณ์มีทุนของตนเอง และทุนสำรองเพิ่มขึ้นทุกปี อัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น โดยในภาพรวมสหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงานราว 21 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ ราว 33 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินงานของสหกรณ์ในทุกกิจกรรม จะมีกรมส่งเสริมสหกรณ์คอยให้คำแนะนำว่าควรดำเนินการไปในทิศทางใด ควรปรับแก้อย่างไรบ้าง และจะมีการประเมินผลเป็นประจำทุกปี

สำหรับในส่วนสวัสดิการให้กับสมาชิก คุณภัทกาญจน์ บอกว่า สหกรณ์จะเน้นการจัดสวัสดิการที่หลากหลาย ได้แก่ สวัสดิการมอบทุนบุตรสมาชิก ค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิกและญาติสายตรง สวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สวัสดิการให้บุตรสมาชิกฝึกอาชีพ เป็นต้น และยังมีสวัสดิการช่วยเหลือในกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แม้ทางร้านค้าสหกรณ์ฯ จะได้รับผลกระทบ มียอดขายลดลงถึงร้อยละ 60 แต่ก็มีสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจัดทำคูปองเงินสดราคา 500 บาทให้กับสมาชิกทุกคนเพื่อนำมาซื้อของใช้ที่จำเป็น

“การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การที่เราใช้บริการในร้านค้าของสหกรณ์ทำให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ และยังทำให้สหกรณ์มีผลกำไร สมาชิกได้รับเงินปันผลและสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 มาตลอดทุกปี ยิ่งสมาชิกมีความร่วมมือทำธุรกิจกับสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ก็ยิ่งมีกำไรเยอะ มีความเข้มแข็ง การแบ่งผลประโยชน์ก็ยิ่งกลับไปหาสมาชิกเยอะเช่นกัน”นางสาวภัทกาญจน์ กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ