กรมชลฯเร่งระบายน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเดินหน้าเก็กน้ำไว้ใช้ในแล้งหน้า

กรมชลประทาน เดินหน้าระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังและติดตา

กรมชลประทาน เดินหน้าระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำชับให้ทุกโครงการชลประทานวางแผนเก็บกักน้ำสำหรับฤดูแล้งหน้า ตามนโยบายของรัฐบาล โดย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

วันที่ 2 ก.ย.64 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ วันที่ 26 ส.ค.64 ที่ผ่านมา ส่งผลมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ อาทิ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดฝนตกหนักบริเวณอำเภอพนมสารคาม วัดปริมาณฝนได้ 135 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่ 6 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม มีน้ำท่วมขังสูงกว่า 0.5 เมตร ปัจจุบันระดับน้ำลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางส่วน ด้านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีน้ำล้นตลิ่งคลองหกวาสายล่าง บริเวณ ม.1 และ ม.14 ต.บึงน้ำรักษ์ ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.23 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เร่งระบายน้ำออกทางสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ และ เปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง 18-21 เพื่อระบายลงแม่น้ำนครนายก และประตูระบายน้ำ 14-17 ระบายลงสู่คลองบางขนาก และเร่งสูบระบายน้ำในคลองรังสิตอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการ ยังคงเหลือน้ำท่วมบริเวณลุ่มต่ำประมาณ 0.20 เมตร แนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มขึ้น สถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติภายใน 1 วัน ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร และสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเร่งผลักดันน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร บริเวณสถานีสูบน้ำตำหรุ สถานีสูบน้ำบางปลา และสถานีสูบน้ำคลองด่าน เพื่อระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ให้ทำการระบายตัดยอดน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ให้ระบายตัดยอดน้ำบางส่วนออกสู่แม่น้ำบางปะกง เพื่อลดปริมาณน้ำจากทางตอนบนที่จะไหลเข้ามาเติมในพื้นที่ตอนล่าง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและบางแห่งเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดฤดูฝน โดยได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่ง ติดตามสภาพอากาศนำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อประกอบการวางแผนการบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด พร้อมทั้งวางแผนเก็บกักน้ำสำหรับไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้านี้ด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ