คาดอุโมงค์ทางเดินลอดถ.มหาราชแล้วเสร็จแห่งแรกปลายปีนี้

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา พร้อมด้วย นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผอ.สำนักการโยธา ลงพื้นที่ติดตา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา พร้อมด้วย นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผอ.สำนักการโยธา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช โดยมี นายคมสัน วิสาวะโท ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง นายกิตติพงศ์ ผู้วิจารณ์ผู้อำนวยการส่วนออกแบบ 1 สำนักงานออกแบบ เจ้าหน้าที่โครงการฯ และผู้รับจ้างร่วมลงพื้นที่และรายงานความคืบหน้าโครงการ

ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขุดดิน เพื่อก่อสร้างพื้นอุโมงค์ และเริ่มงานโครงสร้างหลังคาอุโมงค์แล้วบางส่วน คาดว่าจะสามารถก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชแล้วเสร็จเป็นแห่งแรกภายในช่วงปลายปี 64 นี้ และในส่วนของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสอดคล้องกับภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ ให้ประสานรายละเอียดการดำเนินการดังกล่าวร่วมกับกรมศิลปากร รวมถึงได้กำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรป้องกันโรคติดต่อโควิด – 19 ภายในไซต์งานอย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow