เชียงใหม่ยอดโควิดพุ่งสูงถึง126พบเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดมากถึง118ราย

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเชื้อโควิด-19 รายใหม่ สูงถึง 126 ราย ส่วนมากเป็นการติดเชื้อในจังหวัดมาก

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเชื้อโควิด-19 รายใหม่ สูงถึง 126 ราย ส่วนมากเป็นการติดเชื้อในจังหวัดมากถึง 118 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,516 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (16 ก.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวนมากถึง 126 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 118 ราย ส่วนอีก 8 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,516 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 581 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 239 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (แม่ตื่น) 17 ราย โรงพยาบาลรัฐ 129 ราย โรงพยาบาลเอกชน 192 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 4 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 454 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 105 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 20 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 38 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 7,685 ราย และรักษาหายแล้ว 6,996 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 524,653 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 155,936 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 66,309 คน คิดเป็นร้อยละ 54.74 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 302,408 คน คิดเป็นร้อยละ 37.22

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ