เชียงใหม่พบยอดผู้ติดเชื้อโควิด126รายมากกว่าครึ่งเป็นผู้ติดเชื้อในระบบBubble&Sealบริษัทในอำเภอสันทราย

วันนี้ (16 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หั

วันนี้ (16 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 126 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวานนี้ ด้านปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ พบเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในสถานที่ทำงาน ส่วนการสัมผัสจากคนต่างจังหวัด การสัมผัสในครอบครัว และการสัมผัสในชุมชนลดลง

การตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด เมื่อวานนี้ ที่ด่านตรวจสนามบิน สถานีรถไฟ ขนส่งอาเขต รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น รถบรรทุกที่ด่านสารภี ด่านดอยเต่า และด่านฮอด ตรวจไปทั้งหมด 232 ราย ไม่พบผู้มีผลบวกแต่อย่างใด การตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ทีมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ ตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่ LQ (Local Quarantine) ศูนย์เรียนรู้แม่ริม และโรงแรม BP ทั้งหมด 146 ราย พบผู้มีผลบวก 76 ราย และผลการตรวจที่ ธนาคารกรุงไทย 24 ราย , เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจ ATK ในชุมชน 130 ราย และหน่วยตรวจเฉพาะกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตรวจ 500 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 126 ราย มีดังนี้ ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางจากต่างจังหวัด 8 ราย มาจาก นครนายก 2 ราย กรุงเทพฯ อยุธยา สงขลา ตาก เชียงราย และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1 ราย ด้านผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้ง 118 ราย มีดังนี้ เดอะ ไทม์ มูฟเม้นท์ ย่านเจ็ดยอด 3 ราย , ก่อสร้างบ้าน หมู่ 1 ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน 2 ราย ,ครอบครัวตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง 1 ราย , การติดเชื้อจากผู้ป่วยรายก่อนหน้า 3 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 2 ราย

ส่วนการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal บริษัท CM Frozen Food อำเภอสันทราย 89 ราย ทำให้ยอดรวมคลัสเตอร์นี้ 226 ราย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวใน Local Quarantine (LQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) ของจังหวัดเชียงใหม่ ถึง 76 ราย Home Quarantine (HQ) 7 ราย และเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 6 ราย ทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบควบคุมโรคแบบ Bubble and Seal จึงทำให้ไม่แพร่กระจายสู่ชุมชน , คลัสเตอร์กลุ่มเพื่อนร่วมวงสังสรรค์ และร้านเมายำคาเฟ่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย ยอดรวมสะสม 62 ราย โดยแยกเป็นพนักงานร้าน DK เมทัลชีท 2 ราย พบระหว่างการกักตัว ผู้สัมผัสในครอบครัวและที่ทำงานของผู้มีผลบวกก่อนหน้านี้ 6 ราย และ 3 รายเป็นพนักงานร้านเมายำคาเฟ่ ที่เดินทางกลับบ้านที่อำเภออมก๋อย และมีการนัดสังสรรค์ เมื่อมีอาการจึงเข้ารับการตรวจพบมีผลบวก 3 คน อยู่ระหว่างรอผลอีก 1 คน โดยในวันพรุ่งนี้ทางทีมควบคุมโรคอำเภออมก๋อยจะได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกอีกครั้ง , คลัสเตอร์พนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อ 41 ราย โดย CM7652 เป็นแม่บ้านทำความสะอาด ตรวจพบระหว่างการกักตัว และ CM 7682 เป็นผู้สัมผัสกับพ่อค้าแม่ค้าใน Canteen ของพนักงานที่ผลเป็นบวกไปก่อนหน้านี้ , คลัสเตอร์พนักงานในเทศบาลตำบลสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 15 ราย โดยผู้ติดเชื้อได้เข้ามาตรวจจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ทางทีมควบคุมโรคอำเภอสันกำแพง จึงได้ทำการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำเพิ่มเติมแล้ว

การติดเชื้อในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมทั้งหมด 7 ราย โดยทั้ง 2 ราย เป็นพนักงานที่ไปปฏิบัติงานที่อำเภอพร้าว ทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) พบผลเป็นบวก และอีก 1 ราย เป็นผู้สัมผัสที่ไปรับประทานอาหารร่วมกัน เร่งคัดแยกกลุ่มเสี่ยงและออกคำสั่งกักตัวผู้ที่มีผลเป็นลบทั้งหมดแล้ว และการติดเชื้อในร้านลาบริมทาง ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมทั้งหมด 8 ราย โดย 1 รายวันนี้เป็นพนักงานในร้าน พบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีการสัมผัสเพิ่ม

พร้อมกันนี้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจงถึงการอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ของสถาบันการศึกษา ว่า ตามคำสั่งที่ 152/2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยังคงคำสั่งให้ทุกสถานศึกษางดใช้อาคาร สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติหรือ Onsite จนถึง 30 กันยายน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้ยื่นแผนการป้องกันควบคุมโรคให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในเบื้องแรก ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อให้ความเห็นชอบ จากการนำเสนอทุกโรงเรียนได้จัดทำมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคชัดเจน จึงเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่ร้องขอได้ ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อ ขอให้ทางโรงเรียนสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นหลัก และให้จัดการเรื่องการฉีดวัคซีนของบุคลากรในโรงเรียนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หากบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดต้องทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่แนะนำอย่างเคร่งครัด และจะมีทีมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคของอำเภอลงตรวจอีกครั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ