VisyPackagingThailandในSCGPได้รับการรับรองมาตรฐานISCCPLUSการันตีการพัฒนาที่ยั่งยืนชั้นนำระดับโลก

บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ใน SCGPได้รับมาตรฐาน ISCC PLUS โดย International Sustainabi

บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ใน SCGPได้รับมาตรฐาน ISCC PLUS โดย International Sustainability and Carbon Certification หรือ ISCC เพื่อรับรององค์กรที่มีการจัดการคาร์บอนและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทาน จากการเป็นบริษัทในกลุ่มผู้แปรรูปบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีการดำเนินการภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิต ตลอดถึงการควบคุมระบบอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่กระบวนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การรับและจัดเก็บวัตถุดิบ การควบคุมปริมาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลและการผลิตที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามหลักการควบคุมสมดุลมวลสาร (Mass Balance) และสามารถยกระดับคุณภาพในการตอบโจทย์ลูกค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในห่วงโซ่อุปทาน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow