"นพดล"จี้รบ.เร่งคืนห้องเรียนให้นักเรียนพร้อมกำหนดวันเปิดเทอม-แผนฉีดวัคซีนให้ชัดเจน

วันที่ 8 ก.ย.64 นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาการเรียนออนไลน์ว่ายอมร

วันที่ 8 ก.ย.64 นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาการเรียนออนไลน์ว่ายอมรับว่ายังไงก็คงสู้เรียนในห้องไม่ได้ แต่ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือความปลอดภัยของการกลับไปเรียนในห้อง ซึ่งขณะนี้กำลังจะเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12 ขึ้นไป แม้มาช้าก็ดีกว่าไม่มา แต่ตนคิดว่ารัฐบาลต้องคิดให้ครบและชัดกว่านี้คือ 1.มีแผนการฉีดวัคซีนให้นักเรียนที่ครอบคลุม ทั่วถึงและชัดเจนกว่านี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีน mRNA ว่าพอไหม 2. ต้องกำหนดวันเปิดเทอมที่จะกลับมาเรียนในห้องให้ได้ มิใช่ไปเรื่อยๆ เพราะเรียนออนไลน์นานเท่าใดกระทบการศึกษานานเท่านั้น ตนเห็นว่ารัฐบาลต้องทำงานหนักกว่านี้ และมีแผนชัดเจนกว่านี้
3. ในขณะที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่นี้ ตนคงไม่เสนอให้เรียนน้อยลง ให้การบ้านน้อยลง หรือทดสอบน้อยลงเพราะครูและโรงเรียนคงดูสภาพการเรียนได้ แต่รัฐบาลควรดูวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศชั้นนำทางการศึกษาเช่นฟินแลนด์ สิงค์โปร์ว่าเขาจัดการการเรียนออนไลน์อย่างไร แล้วนำมาประยุกต์ใช้ ไทยมีผู้รู้เรื่องการศึกษามากมาย 4. มีประเด็นว่าเมื่อเปิดเทอมจะเสริมทักษะและสมรรถนะที่หายไปในออนไลน์อย่างไร เรื่องนี้ต้องเตรียมการและมีคำตอบ เช่น การประเมินผู้เรียนรายคน การมีบทเรียนเร่งสมรรถนะ booster lesson เป็นต้น

“หลายเรื่องที่เสนอมาทำยากกว่าการแจกเงิน แต่จะช่วยแก้ปัญหาตรงจุดและยั่งยืน คืนความรู้และสมรรถนะให้เด็กไทยที่หายไปจากการเรียนออนไลน์ได้”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ