กพส.พัทลุงไฟเขียวเงินกู้5ล.หนุนทุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุงบริหารธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิ

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 โดยมีสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก

โดยที่ประชุมได้มีมติพิจารณาเห็นควรอนุมัติให้สหกรณ์กู้ได้จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อให้สหกรณ์นำเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ได้แก่ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ยาและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ มาบริการแก่สมาชิก ทำให้สมาชิกได้มีวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่มีคุณภาพ ราคาถูกตรงตามความต้องการและช่วยลดภาระต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow