ก.แรงงานยืดโปร0%ปลอดดบ.ถึงส.ค.65พัฒนาฝีมือลูกจ้างกู้สูงสุด1ล้านบาท

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ปล่อยกู้ต่อไม่รอแล้ว ต่อโปร 0% ต่อเนื่องถึงเดือนส.ค.65 ช

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ปล่อยกู้ต่อไม่รอแล้ว ต่อโปร 0% ต่อเนื่องถึงเดือนส.ค.65 ช่วยสถานประกอบกิจการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 เริ่มทรงตัวยอดผู้ติดเชื้อลดลง ประชาชนได้รับวัคซีนมากขึ้น มาตรการต่างๆ จึงเริ่มคลี่คลาย กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ กพร.ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการความเสี่ยงด้วยแนวทางเยียวยาความเดือดร้อนของกำลังแรงงานของประเทศ โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือของลูกจ้างเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสามารถกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้ กพร.ได้จัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการกู้ยืมแบบ ไม่มีดอกเบี้ยต่อเนื่องจนถึง 31 สิงหาคม 2565 ในวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในปี 2565 กพร.จัดสรรเงินจำนวน 30 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมไปใช้ในการพัฒนาทักษะ หรือนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่พนักงานแบบไม่มีดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565 ปัจจุบัน ได้อนุมัติให้เงินกู้ยืมไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท และมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครให้บริการรับคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

“การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นมาตรการจูงใจเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่เป็นลูกจ้างของตนเองเพื่อให้มีทักษะฝีมือเพิ่มสูงขึ้น สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ สพร. และ สนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สพร. และ สนพ.ทุกจังหวัด หรือกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2643-6039”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ