กทม.ประกาศเปิดบริการสถานที่-จัดงานเลี้ยงได้ถึง4ทุ่มไม่เกิน50คน-ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากสถานการณ์การติดเชื้อในกทม.ที่แนวโน้มดีขึ้นและสอดรับกับประกาศมาตรการคลายล็อกของรัฐบาล พล.ต.อ.อัศวิ

จากสถานการณ์การติดเชื้อในกทม.ที่แนวโน้มดีขึ้นและสอดรับกับประกาศมาตรการคลายล็อกของรัฐบาล พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 44 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16-31 ต.ค.64 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดได้แล้วและมีเงื่อนไข เรื่องกำหนดเวลา เช่น ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ เปิดได้ตามเวลาปกติไม่เกิน 22.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติจนถึง 22.00 น. โดยการเปิดบริการเครื่องเล่นในสถานที่ดังกล่าว ให้เขตพื้นที่ประเมินและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม- ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการช่วงกลางคืน ให้ปิดในช่วง 22.00-03.00 น.-ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เปิดบริการไปเช้าเย็นกลับได้ โดยให้เขตพื้นที่พิจารณาตามความเหมาะสม กำหนดผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และสุ่มตรวจคัดกรองทุกสัปดาห์-โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดบริการจัดประชุม สัมมนา จัดงานพิธีตามประเพณีนิยมได้จนถึง 22.00 น. ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เช่น จำกัดคนร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัย จัดอาหารแยกชุด เว้นระยะห่าง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่คล้ายกัน ให้บริการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดงานพิธีตามประเพณีนิยมได้จนถึง 22.00 น. ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปิดบริการส่วนตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก สวนน้ำ-สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็ก ให้เขตพื้นที่ประเมินและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 50 คนทั้งนี้ นอกเหนือจากนี้ยังคงปิดบริการตามที่ได้ออกประกาศมาก่อนหน้านี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ