ตำรวจทางหลวงสรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง

วันที่ 11 ต.ค.ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยกองบังคุบการตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง

วันที่ 11 ต.ค.ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยกองบังคุบการตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง ภาคกลางยังคงมีน้ำท่วมหลายจุด ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามป้ายเตือน คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยกองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 20 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.ขอนแก่น 1.เส้นทางหลวง 2 ท่าพระ – ขอนแก่น อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 250 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2.เส้นทางหลวง 12 ขอนแก่น – พรหมนิมิต อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 565+600 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามลำน้ำพอง) ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจรรถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3.เส้นทางหลวง 2065 พล – ลำชี อำเภอแวงน้อย ช่วง กม.ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 4.เส้นทางหลวง 2065 พล – ลำชี อำเภอแวงน้อย ช่วง กม.ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 5.เส้นทางหลวง 2131 บ้านสะอาด – เหล่านางงาม อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 6+400 ถึง 7+800 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำสูง 40-50 ซม. ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 2062 บ้านทุ่ม – มัญจาคีรี กม.0 ไปออก ทล.12 บ้านฝาง – ขอนแก่น กม.540 เข้าเมืองขอนแก่น การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก รถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวย ความสะดวกด้านการจราจร จ.มหาสารคาม6.เส้นทางหลวง 213 มหาสารคาม – หนองขอน อำเภอกันทรวิชัย ช่วง กม.ที่ 5+530 (อุโมงค์ทำขอนยาง) ลำน้ำชีล้นตลิ่ง มีระดับน้ำสูงขึ้น ผนังกั้นน้ำถูกกัดเซาะ ทำการปิดทางลอดอุโมงค์ใต้สะพาน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภาคกลางจ.นนทบุรี 7.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 25-30 ซม. ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม.18+500 ทดแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร 8.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก เพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 25-30 ซม. ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ ที่ กม.16+600 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 9.เส้นทางหลวง 307 แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด ช่วง กม.ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 70 ซม. ใช้จุดกลับรถ ด้านหน้าแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.อ่างทอง 10.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 160 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 11.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน ช่วง กม.ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul. (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 90 ซม. การจราจร ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 12.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน ช่วง กม.ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 25 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 13.เส้นทางหลวง 33 นาคู – ป่าโมก อำเภอป่าโมก ช่วง กม.ที่ 36+000 ถึง 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 20 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 14.เส้นทางหลวง 309 บางเสด็จ – แยกที่ดิน อำเภอเมืองอ่างทอง ช่วง กม.ที่ 52+200 ถึง 53+000 ระดับน้ำสูง 20 ซม. การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.พระนครศรีอยุธยา 15.เส้นทางหลวง 347 บางกระสั้น – บางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 45 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 16.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 180 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 17.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 180 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.สุพรรณบุรี 18.เส้นทางหลวง 33 สุพรรณบุรี – นาคู อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 80 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 19.เส้นทางหลวง 340 สาลี – สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 125 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจ.นครสวรรค์21.เส้นทางหลวง 1 บ้านหว้า – วังไผ่ อำเภอตาคลี ช่วง กม.ที่ 339+600 (จุดกลับรถใต้สะพานเดชาติวงศ์) ระดับน้ำสูง 40 ซม. ให้ไปกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในหลายเส้นทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ