ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศปปช.ให้เจ้าพนักงานของรัฐ"องค์การมหาชน"ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

วันนี้ (13 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต

วันนี้ (13 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ