วันเดียวฉีดทะลุ!ล้านโดสเข็มแรกไทยเกินครึ่ง52.0%ครบสองเข็ม35.9%

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-16 ต.ค.64) รวม 65,202,741 โดส ใน 77 จัง

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-16 ต.ค.64) รวม 65,202,741 โดส ใน 77 จังหวัดภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 16 ต.ค.64ยอดฉีดทั่วประเทศ 1,063,719 โดสเข็มที่ 1 : 491,693 รายเข็มที่ 2 : 537,658 รายเข็มที่ 3 : 34,368 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 37,446,713 ราย คิดเป็น 52.0%จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 25,825,201 ราย คิดเป็น 35.9%จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,930,827 ราย คิดเป็น 2.7%

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ