เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือนำคณะฯลงนามถวายพระพร“ในหลวง”

พร้อมนำกำลังพลร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในคลองมอญ ทั้งร่วมกับอาสาสมัคร “ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมมอบข้าวก

พร้อมนำกำลังพลร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในคลองมอญ ทั้งร่วมกับอาสาสมัคร “ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมมอบข้าวกล่อง ถุงยังชีพ ประชาชนชุมชนได้รับผลกระทบโควิด-1927 กรกฎาคม 2564 พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมการขนส่งทหารเรือ จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ กรมการขนส่งทหารเรือ และในเวลา 14.00 น. ได้นำกำลังพลร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดชิโนรส พร้อมกับเก็บขยะ ในคลองมอญจากนั้น เวลา 15.30 น. พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะฯ ร่วมกับอาสาสมัคร “ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” นำโดย เล็ก ฝันเด่น จรรยาธนากร ร่วมมอบข้าวกล่อง 400 กล่อง และถุงยังชีพประมาณ 50 ถุง ให้กับประชาชนชุมชนวัดดุสิตาราม และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ณ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลาที่วิกฤติในปัจจุบัน ซึ่งชุมชนวัดดุสิตาราม และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ตั้งอยู่บริเวณกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทหารเรือจะมีส่วนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้บ้าง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ