บช.น.แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางเหตุชุมนุมคาร์ม็อบ

วันที่ 9 ต.ค.64 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น. และ พล.ต.

วันที่ 9 ต.ค.64 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.น./ รองโฆษก บช.น. กล่าวว่า วันที่ 9 ต.ค.64 ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้มีประกาศนัดรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมฯ เพื่อทำกิจกรรมคาร์ม็อบ โดยมีการนัดรวมตัวกันบริเวณซอยธนิยะ ถนนสีลม และตั้งขบวนขับขี่ ยานพาหนะไปตามเส้นทาง มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นั้น เนื่องด้วย บริเวณการรวมกลุ่มเพื่อชุมนุมฯ และเส้นทางในการขับขี่คาร์ม็อบ ดังกล่าวเป็น เส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้ในการสัญจร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน บช.น. จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร เพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทาง และขอให้หลีกเลี่ยง เส้นทางตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุมฯ ดังนี้ เส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมฯ 1. ถนนสีลม (แยกนรารมย์ – แยกศาลาแดง)2. ถนนพระราม 4 (แยกศาลาแดง – แยกวิทยุ)3. ถนนวิทยุ (แยกวิทยุ – แยกเพลินจิต)4. ถนนเพลินจิต (แยกเพลินจิต – แยกราชประสงค์)5. ถนนราชด าริ (แยกราชประสงค์ – แยกประตูน้ า)6. ถนนเพชรบุรี (แยกประตูน้ำ – แยกยมราช)7. ถนนหลานหลวง8. ถนนราชดำเนินกลาง9. ถนนดินสอ10. สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า บช.น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียม ความพร้อมวางแผนการเดินทาง โดยขอแนะนำไปใช้เส้นทางที่คู่ขนานกันกับเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และทางด่วนทางพิเศษ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางดังกล่าวจะเป็นการสะดวกกว่า และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมก าลังต ารวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้าน การจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการทราบข้อมูลสภาพการจราจร และสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ WW.TRAFFICPOLICE.GO.TH และสามารถดาวน์โหลดแผนที่จราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ที่ Facebook 1197

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ