ระดมติดตั้งแผงป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานอยุธยา

ความคืบหน้า ล่าสุดกรมศิลปากรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการป้องกันน้ำเข้าท่วมโบราณสถานพร

ความคืบหน้า ล่าสุดกรมศิลปากรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการป้องกันน้ำเข้าท่วมโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา27 ก.ย. 64 นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,5000 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่อุทยานฯ มีระดับสูงขึ้นจากเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ประมาณ 30 ซม. ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าโบราณสถานวัดไชยวัฒนารามมีระดับสูงกว่าสันเขื่อน 20 ซม. วัดธรรมารามระดับน้ำเสมอสันเขื่อน โดยอุทยานฯ ได้ช่วยกันติดตั้งแผงป้องกันน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่โบราณสถานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ริมน้ำและอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้น สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และอุทยานฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันแล้ว โดยติดตั้งแผงป้องกันน้ำท่วมที่โบราณสถานหมู่บ้านโปรตุเกส และโบราณสถานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ซึ่งมีระดับน้ำต่ำกว่าสันเขื่อน 40 และ 50 ซม. ตามลำดับ ในส่วนของโบราณสถานที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแห่งอื่นๆ เช่น โบราณสถานวัดเชิงท่า และโบราณสถานป้อมเพชร ซึ่งมีระดับสูงกว่าอุทยานฯ จะดำเนินการทำแนวป้องกันน้ำอย่างเร่งด่วนเช่นกันภาพประกอบ เพจอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ