พิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯเชิญร่วมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์โบราณรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่ว

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์โบราณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานระบบการศาลยุติธรรมไทยระหว่างวันที่ 18- 20 ตุลาคม 2564 และชมนิทรรศการปิยราชันย์รำลึก ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีคุณูปการต่อศาลยุติธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจากทรงเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูประบบการศาลไทย จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศอันเป็นรากฐานสำคัญมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุได้รับกรอบพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์โบราณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจากศาลแพ่ง กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ทำมาจากปูนปลาสเตอร์ และด้านบนมีตราจุลมงกุฎสำหรับประวัติพระบรมฉายาลักษณ์โบราณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อายุกว่าร้อยปี มีเพียง 3 พระรูปในประเทศไทย ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ส่วนอีกสองพระรูปประดิษฐาน ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ และศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ