กลุ่มภาคีฯปกป้องเหยื่อเมาแล้วขับยื่นหนังสือเสนอร่างแก้ไขพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายป้องกันและล

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา องค์กรด้านเด็ก เยาวชน แอลกอฮอล์วอช และตัวแทนสมาชิกภปค. กว่า 30 คน พร้อมใจกันแต่งกายสะท้อนผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายมิติ ทั้งอุบัติเหตุ ความรุนแรงในครอบครัว ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ผู้ป่วย ฯลฯ ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชนกว่า 107,917 รายชื่อ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฏร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่าง แก้ไข พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คงไว้ ซึ่งเจตนารมณ์สำคัญในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดผลกระทบทางสังคมและคุ้มครองสุขภาพประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การห้ามนำสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์คล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโฆษณา เพิ่มกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และลดบทลงโทษทางอาญา สำหรับการดื่มในสถานที่ห้ามให้เป็นความผิดทางปกครอง ที่ อาคารรัฐสภา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ