จิสด้าเปิดภาพดาวเทียมล่าสุด!อีสานนาล่มจมน้ำกว่า1.5ล้านไร่

12 จว. โดยนครราชสีมาหนักสุด ขณะคาดการณ์ยังมีพื้นที่อื่นที่เสี่ยงจมเพิ่มอีกกว่า 2 แสนไร่ เพจ GISTDA ส

12 จว. โดยนครราชสีมาหนักสุด ขณะคาดการณ์ยังมีพื้นที่อื่นที่เสี่ยงจมเพิ่มอีกกว่า 2 แสนไร่ เพจ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ “ดาวเทียมชี้พื้นที่ปลูกข้าวภาคอีสาน กระทบน้ำท่วมแล้วกว่า 1.5 ล้านไร่ และยังเสี่ยงอีก 2 แสนกว่าไร่GISTDA เปิดภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel / radarsat/ landsat วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงถึง 1,581,882 ไร่ โดยพบในพื้นที่จังหวัด #นครราชสีมา 1,209,005 ไร่ #ขอนแก่น 90,096 ไร่ #ชัยภูมิ 61,237 ไร่ #มหาสารคาม 53,248 ไร่ #ร้อยเอ็ด 66,699 ไร่ #กาฬสินธุ์ 28,422 ไร่ #บุรีรัมย์ 25,086 ไร่ #สุรินทร์ 20,261 ไร่ #ยโสธร 11,406 ไร่ #ศรีษะเกษ 7,829 ไร่ #อุบลราชธานี 7,384 ไร่ และอำนาจเจริญ 1,209 ไร่ ตามลำดับ นอกจากนี้ GISTDA ได้คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวที่เสี่ยงว่าจะได้รับผลกระทบอีก 222,402 ไร่ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไปทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ