ทอ.จัดเครื่องบินลำเลียงC-130Hส่งอุปกรณ์การแพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิดในจชต.หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่พุ่งสูง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น กองทัพอากาศ ได้รับการประสานจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในการลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการโดยในวันนี้ (19 ต.ค.64) เวลา 13.00 น. กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เดินทางจากกองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี จากนั้นกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ได้จัดรถบรรทุกพร้อมกำลังพล นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย- Oxygen Concentrator (เครื่องผลิตออกซิเจน) จำนวน 74 เครื่อง- เครื่อง High Flow จำนวน 22 ชุด- Portable X-ray มีล้อเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง- ชุดครอบศีรษะ PAPR จำนวน 93 กล่อง- เครื่องช่วยหายใจ Ventilator จำนวน 20 เครื่อง- เครื่องวัดความดันแบบ Digital จำนวน 80 เครื่อง- ชุดอุปกรณ์ High Flow ของเด็ก จำนวน 15 กล่อง- Samsung Tablet จำนวน 20 เครื่อง- โทรทัศน์ ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง- เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 7 เครื่อง- เครื่อง Scan Barcode จำนวน 12 เครื่อง- Pocket Wifi จำนวน 10 เครื่อง- Notebook Dell จำนวน 10 เครื่อง- Battery Fujitsu จำนวน 80 กล่อง- เครื่อง Thermoscan จำนวน ๗ เครื่อง- ชุด Coverall จำนวน 1,๐๐๐ ชุด- ชุดกาวน์ จำนวน 1,๐๐๐ ชุด- ปรอทวัดไข้ จำนวน 150 อัน- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 150 เครื่อง- Alcohol Spray- Hand Sanitizer ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรของกองทัพอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้คลี่คลายโดยเร็ว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ