ยอดตาย!71อยู่ในภาคใต้สูงถึง21รายพบเกินครึ่งเป็นผู้สูงอายุเกิน60ปี

ภาพรวมทั้งประเทศพบอัตราการติดเชื้อ และเสียชีวิตเริ่มลดลง แต่สถานการณ์การติดเชื้อใน 4จว.ชายแดนใต้ยังม

ภาพรวมทั้งประเทศพบอัตราการติดเชื้อ และเสียชีวิตเริ่มลดลง แต่สถานการณ์การติดเชื้อใน 4จว.ชายแดนใต้ยังมีอัตราที่สูงถึง 2,027 ราย ตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ที่พบเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่พบเสียชีวิตสูงสุด การติดเชื้อใหม่ใน 67 จังหวัด พบป่วย 5,326 ราย ส่วนในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล พบป่วยอีก 1,646 ราย โดยกทม.ยังพบติดเชื้อรายวันสูงสุด 1,037 ราย ตายสูงสุด อยู่ในพื้นที่ภาคใต้รวม 21 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,122 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในปท.9,115 ราย มาจากต่างประเทศ 7 ราย วันนี้มีรายงานลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ 1 ราย จากเมียนมา ส่วนยอดติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 116 ราย รักษาหาย 10,731 ราย ยังรักษาอยู่ 105,546 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,762 ราย และมีอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 631 ราย วันที่ 18 ต.ค.2564 ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 9,122 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 9,115 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 8,661 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 338 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 116 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 7 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  รวม 1,802,934 ราย อย่างไรก็ตามหากรวมยอดผู้ป่วยจากการตรวจ ATK จำนวน 1,924 ราย ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะมีถึง 11,046 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 71 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 18,407 ราย หายป่วยอีก 10,731 ราย รวมยอดรักษาหาย 1,678,981 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 105,546 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.39,922 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 65,624 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,762 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 631 ราย ผู้เสียชีวิต จำนวน 71 ราย เป็นเพศชาย 44 ราย เพศหญิง 27 ราย อายุ 29-101 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด  10 ราย แต่ในภาคใต้เสียชีวิตรวมสูงสุดถึง 21 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 70 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 37 ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 8 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 25 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ