อย่าประมาท!"ATK"ตัวเลขเงาวันนี้3,178ยอดเพิ่ม12,096ราย

เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายงานวันที่ 20 ต.ค.64รวม 12,096

เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายงานวันที่ 20 ต.ค.64รวม 12,096 ราย !!!เสียชีวิตเพิ่ม 79 ราย !!!ตรวจ ATK (ผลบวก) 3,178 รายปริมาณการตรวจเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน***ข้อมูลล่าสุดที่เป็นทางการยังอยู่แค่วันที่ 8 ต.ค.64 จำนวน 71,282 รายพบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน จำนวน 10,464 รายคิดเป็น Positive rate = 14.68% ทางภาคีบุคลากรสาธารณสุขขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยจำนวนการตรวจต่อวัน และ positive rate ให้เป็นปัจจุบันโดยด่วนที่สุด เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกต้องจริงๆ สักที รวมถึงการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เเละเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาวัคซีน เช่น การจัดหา การจัดเก็บรักษาวัคซีน และการขนส่งให้มีคุณภาพเพื่อรักษาคุณภาพวัคซีนอ้างอิงข้อมูล:https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ