โคราชผวา!แรงงานเมียนมาเครียดหลังผลATKบวกบ่นอยากตายหายจากที่กักตัว

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 กันยายน ที่บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด ริม ถ.มิตรภาพ บริเวณทางแยกเข้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 กันยายน ที่บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด ริม ถ.มิตรภาพ บริเวณทางแยกเข้า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) สูงเนิน ได้ประชุมหารือเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์เครือโรงงานแหลมทองจำนวน 3 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันและเจ้าของเดียวกันและสรุปสถานการณ์ล่าสุด 1.โรงงานแหลมทองทอกระสอบ มีลูกจ้างจำนวน 385 คน พบผู้ป่วยแผนกขนย้าย 2 ราย แผนกเสมียน 3 ราย แผนกสำเร็จรูป 3 ราย พนักงานตัดเย็บ 1 ราย ป่วยสะสม 9 ราย 2.คลัสเตอร์โรงงานแหลมทองโพลทริ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่สดและแช่แข็ง มีลูกจ้าง 1,850 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 1,065 ราย ส่วนใหญ่สัญชาติเมียนมาร์และชาวไทย 785 คน ป่วยสะสม 127 ราย 3.โรงงานแหลมทองโปรตีนฟู้ด ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ มีลูกจ้าง 750 คน เป็นแรงงานไทย 575 คน และแรงงานต่างด้าว 175 คน ป่วยสะสม 13 ราย รวมทั้ง 3 โรงงาน รวมป่วยสะสม 149 ราย ทั้งนี้ข้อสรุปเบื้องต้นโรงงานได้ดำเนินการมาตรการ bubble and seal กักตัวในพื้นที่โรงงาน ซึ่งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบสุขาภิบาลพร้อมจัดเวรยามคอยควบคุมแรงงานห้ามออกจากพื้นที่อย่างเด็ดขาดรวมทั้งดูแลรับผิดชอบสวัสดิการแรงงานจ่ายเงินค่าจ้างตามกฎหมายกำหนดกรณีมีอาการเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานสาธารณสุข

ทั้งนี้นายเชิด ดวงมาลี กรรมการชุมชนเสริมสุขพัฒนา เทศบาลตำบล (ทต.) สูงเนิน ในฐานะผู้ประสานงานผู้ใช้แรงงานชาวเมียร์มาร์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเพื่อนที่เป็นล่ามให้ชาวเมียร์มาร์ หลังนำกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวไปตรวจหาเชื้อแบบ ATK ในโรงงานแหลมทองทอกระสอบ ซึ่งพบแรงงานมีผลบวก 10 ราย ระหว่างนำไปกักตัวรอไปตรวจ RT-PCR ยืนยันติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลสูงเนิน ปรากฏนายจ่อ โซ มิน อายุ 33 ปี สัญญาติเมียร์ม่าร์ ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวโรงงานแหลมทองโพทริ หายตัวไป สอบถาม เพื่อนเห็นบ่นทางโทรศัพท์คุยกับญาติทางบ้านว่าอยากตาย ขณะนี้อยู่ระหว่างออกติดตามหาตัว เพื่อนำกลับมารักษา เกรงจะแพร่เชื้อให้คนอื่น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ