สาระน่ารู้กับกองทุนดิจิทัล

วันนี้จะมาพูดถึงโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบนโยบาย 6 ด้าน โดยแต่ล

วันนี้จะมาพูดถึงโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบนโยบาย 6 ด้าน โดยแต่ละด้านมีกี่โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกันค่ะ#โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564#กรอบนโยบาย 6 ด้าน#Defund#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม#กองทุนดิจิทัล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ