“ประยุทธ์”มอบหมาย“วิษณุ”พิจารณาวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเพิ่มหลังมีปชช.เรียกร้อง

วันที่ 21 ต.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ร

วันที่ 21 ต.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำภาค โดยมอบหมาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกในช่วงวัน/เทศกาลที่เหมาะสมภายในปีนี้ต่อไป ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการประจำปี 2564 ประกอบด้วย วันหยุดประจำภาคเหนือ คือวันที่ 26 มี.ค. (ประเพณีไหว้พระธาตุ) ภาคอีสาน คือ วันที่ 10 พ.ค. (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ) ภาคใต้ คือ วันที่ 6 ต.ค. 64 (ประเพณีสารทเดือนสิบ) และภาคกลาง คือ วันที่ 21 ต.ค.(เทศกาลออกพรรษา) โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.เรื่อง วันหยุดชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนต.ค. 2564 พร้อมแนบประกาศประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3 )ให้จังหวัดและส่วนราชการทราบแล้ว นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้ยังคงเหลือภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีการกำหนดวันหยุดราชการประจำภาค ซึ่งมีทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วยฉะเชิงเทรา​ ชลบุรี​ ระยอง​ จันทบุรี​ ตราด​ นครนายก​ ปราจีนบุรี​ และสระแก้ว​ นายธนกร กล่าวว่า นายกฯ เอาใจใส่กับทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เมื่อทราบว่า รัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก จึงมอบหมายให้นายวิษณุ พิจารณาวันหรือเทศกาลสำคัญ ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ เพื่อกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเพื่อพี่น้องประชาชน จะใช้เวลาในวันหยุดอยู่ร่วมกับครอบครัว ทำกิจกรรมพิเศษหรือท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับภาคอี่น ๆ ของไทยที่ได้ใช้วันหยุดราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ