สภาอุตฯท่องเที่ยวเพชรบุรีชงนายกฯฟื้นฟูการท่องเที่ยว3ระยะเปิดเมืองเพชรบุรี"Cha-amSunShine"

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่นเสนอนายกรัฐมนตรี แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยว 3 ระยะ เตรียมเปิดเมือ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่นเสนอนายกรัฐมนตรี แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยว 3 ระยะ เตรียมเปิดเมืองเพชรบุรี Cha-am Sun Shineวันที่ 22 กย.64 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และนายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย พร้อมด้วยนายบุญยอด มาคล้าย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Sandbox) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานฯ พร้อมเสนอข้อเสนอแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยว 3 ระยะ ต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี คือ ระยะสั้น (1-2 เดือน)1.ขอสนับสนุนการตรวจ ATK ให้แก่พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว SHA+ ทุกๆ 2 อาทิตย์ ในระยะ หลังจากที่จังหวัดได้เปิดตามประกาศรัฐ และมีระบบบันทึกข้อมูลการตรวจย้อนกลับได้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว2.ขอการสนับสนุน Creative City ด้านอาหารของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งในด้าน การตลาด จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การจัดการความรู้จาก องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) การต่อยอดขยายผล จาก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) หรือ กระทรวงวัฒนธรรม และ อื่นๆ เพื่อกระจายรายได้ต่อท้องถิ่น3.ผลักดัน กลไก คณะกรรมการพัฒนา Thailand Rivera ให้เกิดการประชุม และขับเคลื่อนภารกิจ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้งระยะกลาง (3-6 เดือน)1.ขอพักการชำระหนี้ ดอกเบี้ยและเงินต้น ระยะเวลา 6 เดือน และสนับสนุนเงินกู้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท 1-5 ล้าน เพื่อฟื้นฟูสถานประกอบการท่องเที่ยวและมีสภาพคล่องในการเปิดให้บริการ โดยผ่อนปรนงบการเงินที่ขาดทุน เครดิตบูโรในระยะ 2 ปี (ปี2562-2563) ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6–12 เดือน และคิดดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3ระยะยาว (7-24 เดือน)1.สนับสนุนการผลักดันเพชรบุรี สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism 4 SPA (สปาโคลน สปาทราย สปาเกลือ สปาน้ำพุร้อน) ยกระดับมาตรฐานการบริการ กระจายรายได้แก่ชุมชน2.เร่งรัดการก่อสร้างทางยกระดับ ถนนธนบุรี ปากท่อ ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2565 เพื่อกระตุ้นและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ชะอำ หัวหิน3.สนับสนุนให้มีทบทวนการก่อสร้างทางยกระดับทางข้ามรถไฟที่ไปในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ หาดเจ้าสำราญ บ้านแหลม และเขาหลวง เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow