ผู้ประกันตนม.40อีก1.9ล้านคนเฮ!23กย.รับเงินเยียวยารอบสอง5พันบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (23 ก.ย.64) ประกันสังคม จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.40 รอบที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (23 ก.ย.64) ประกันสังคม จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่เหลืออีกจำนวน 1,953,767 คน อีกคนละ 5,000 บาทโดยมีขั้นตอนการเช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยาดังนี้1.เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th2.เลือกคลิกแถบตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตนม. 39 และ ม.403.เข้าหน้าตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ4.เว็บไซต์แสดงผลการได้รับสิทธิ์ในกรณีมีผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนหรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow