โควิดตายอีก131ติดเชื้อใหม่ขยับขึ้นเล็กน้อย13,256หาย13,829

วันที่ 23 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 13,256 ราย จำแนกเ

วันที่ 23 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 13,256 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 12,778 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 478 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน มีจำนวน 1,495,750 ราย  หายป่วยกลับบ้าน 13,829 ราย เสียชีวิต 131 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 15,790 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow