เที่ยวปลอดภัยประสบการณ์เหนือใคร

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน นำทีมงานลงพื้นที่ อ.ปาย ประชุมากับผู้ประกอบการ รับทราบปัญหาอุปสรรค และหารือกา

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน นำทีมงานลงพื้นที่ อ.ปาย ประชุมากับผู้ประกอบการ รับทราบปัญหาอุปสรรค และหารือการกำหนดแนวทางจัดทำมาตรการกำหนดเป็นพื้นที่ Blue Zone (Business & Leisure Ultimate Experience) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน นำทีมงานจัดประชุมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอปาย ซึ่งเป็นพื้นที่โซนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน เพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว รับทราบปัญหาอุปสรรค และหารือการกำหนดแนวทางจัดทำมาตรการกำหนดเป็นพื้นที่ Blue Zone (Business & Leisure Ultimate Experience) เที่ยวปลอดภัยประสบการณ์เหนือใคร สำหรับเตรียมการนำเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาเห็นชอบการพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ให้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2564 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮองสอน และนายภาณุเดช ไชยสกูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ได้มาร่วมประชุมและกล่าวถึงบทบาทหน้าที่พร้อมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายหลังการประชุม ทีมงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้จัดคลินิก SHA เพื่อให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ สำหรับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประเมินรับมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safty & Health Administration) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการมาขอรับบริการและสมัครขอรับมาตรฐาน SHA เพิ่มเติม จำนวน 6 ราย

จากนั้น ทีมงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ของอำเภอปาย เพื่อปรับปรุงข้อมูล และประสานความร่วมมือการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอปาย ครั้งนี้พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ