ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภ

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมวางพวงมาลา กล่าวน้อมรำลึก และยืนสงบนิ่ง น้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และทำบุญ โดยคณะสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

สำหรับวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการ เพื่อน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงวางรากฐานการปกครองของประเทศไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน อาทิ ทรงยกเลิกระบบไพร่ ระบบทาส ทรงยกเลิกธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัย ส่งเสริมการศึกษา ด้วยการจัดระบบการศึกษาแผนใหม่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน

ทั้งทรงปฏิรูปการปกครองการบริหารแบบใหม่ แบ่งงานต่างๆ ออกเป็นกระทรวง จัดการปกครองหัวเมืองให้มีประสิทธิภาพ ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตร การอนามัย การสาธารณูปโภค มีการสร้างถนน ทางรถไฟ การใช้โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา นำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบจนปัจจุบัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ