กทม.ห่วง!คนท้องฉีดวัคซีนโควิดแค่34%เหตุใหญ่กลัวผลข้างเคียง

เข็มสองยิ่งน้อย 20.57% เชิญชวนรับวัคซีนลดเสี่ยงติดเชื้อ-เสียชีวิต เร่งรณรงค์ความรู้ความเข้าใจ โดยรับ

เข็มสองยิ่งน้อย 20.57% เชิญชวนรับวัคซีนลดเสี่ยงติดเชื้อ-เสียชีวิต เร่งรณรงค์ความรู้ความเข้าใจ โดยรับบริการได้ที่รพ.11 แห่งของกทม.หรือวอล์กอินได้ ณ 12 จุดฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกทม.เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลกในปัจจุบันพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50-60 โดยทั้งประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-16 ต.ค.64 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 4,778 คน ทารกติดเชื้อ 226 คน มารดาเสียชีวิต 95 คน ทารกเสียชีวิต 46 คน และในพื้นที่กทม.มีหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ จำนวน 29,724 คน ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 จำนวน 10,108 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.01 วัคซีนเข็ม 2 จำนวน 6,115 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95 ไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย ผลข้างเคียงของวัคซีน และไม่มั่นใจประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งสำนักอนามัย กทม. ได้เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ให้ทราบถึงความปลอดของวัคซีน รวมถึงหากหญิงตั้งครรภ์ยังต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ควรรับวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ร่วมกับสมาชิกในบ้านมากกว่า 2 คน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบ้าน แยกของใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

สำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดซึ่งอยู่ระหว่างให้นมบุตรที่ประสงค์รับวัคซีนสำนักการแพทย์ กทม. ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงนำใบฝากครรภ์ หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ พร้อมบัตรประชาชน มาติดต่อขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่
1.โรงพยาบาลกลาง
2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
3.โรงพยาบาลตากสิน
4.โรงพยาบาลสิรินธร
5.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ
6.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
7.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
8.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
10.โรงพยาบาลคลองสามวา
11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ BFC รพ. หรือคลินิกฝากครรภ์ประจำ รพ.ทั้ง 11 แห่ง

นอกจากนี้ มีเปิด Walk-in ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ทั้ง 12 จุด ประกอบด้วย
1.SCB สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
2.SCG บางซื่อ
3.โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง
4.เซ็นทรัล ลาดพร้าว
5.เซ็นทรัลเวิลด์
6.สามย่านมิตรทาวน์
7.โลตัส พระราม 4
8.เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
9.มหาวิทยาลัยหอการค้า
10.สยามพารากอน
11.เดอะมอลล์ บางกะปิ
12.เดอะมอลล์ บางแค

ผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีนสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัคซีน 1516 และเฟสบุคเพจ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ