อมธ.ยื่นหนังสือขอวัคซีนโมเดอร์นาให้นักศึกษา

เพจเฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความ ระบุว่า…อมธ.ยื่นรพ.ธรรมศาสตร์ จัดสรรว

เพจเฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความ ระบุว่า…

อมธ.ยื่นรพ.ธรรมศาสตร์ จัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้นักศึกษา
.
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
​เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Sars-CoV-2 ซึ่งก่อให้เกิดโรค COVID-19 ในประเทศไทยนั้น ยังมีความรุนแรงและอัตราการติดเชื้อยังไม่ลดลง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมรวมไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งจำนวนผู้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพมีจำนวนน้อยทำให้ต้องฉีดบูสเตอร์เป็นวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่มีประสิทธิภาพได้ และหากมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็จะสามารถนำไปสู่การเรียนการสอนแบบปกติก่อให้เกิดการเรียนรู้และการสอบที่มีคุณภาพได้
.
​องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา 3 ล้านโดส ที่ได้บริจาคจากประเทศโปแลนด์บางส่วนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และนำไปสู่การเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ อีกทั้ง เพื่อคลายความกังวลและสร้างเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่จะสามารถนำไปใช้ในอนาคตและขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ