ทางออกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และภาคีเครือข่าย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และภาคีเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา ในหัวข้อ “ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เวทีประชุมระดับนานาชาติที่ระดมผู้นำการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และครูดีเด่นทั้ง 11 ประเทศ อาทิ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน สู่การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถของ “ครู” และทางออกในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้จากวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เข้าชมการประชุมทั้งสองวันตามเงื่อนไขจะได้รับใบประกาศนียบัตร

สำหรับงานประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 พร้อมคำบรรยายภาษาไทยตลอดงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทาง www.afe2021.eef.or.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ