พณ.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองราคาตกต่ำหลังตลาดรับซื้อเจอผลกระทบโควิด

“จุรินทร์” เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง สั่งกรมการค้าภายในดันราคาลองกอง รับซื้อ 5,350 ตัน จัดโป

“จุรินทร์” เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง สั่งกรมการค้าภายในดันราคาลองกอง รับซื้อ 5,350 ตัน จัดโปรขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 10 กก./300 บาม พร้อมกระจายผ่านร้านธงฟ้า-รถโมบาย-ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล หวังช่วยเหลือเกษตรกรหลังตลาดรับซื้อเจอผลกระทบโควิด-19นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ มอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกลองกองทั่วประเทศ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ที่ขยายวงกว้างทั่วประเทศ ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ที่จำกัดการเดินทางของแรงงาน ผู้ประกอบการ และผู้รวบรวมที่ไม่สามารถเข้าไปรับซื้อผลไม้ในพื้นที่เพาะปลูกได้ ทำให้เกิดการกระจุกตัวของผลผลิต ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้สามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมการค้าภายในมุ่งเน้นในการเข้าไปแก้ไขปัญหาทันที โดยลองกองของพื้นที่ภาคใต้ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ทางกรมการค้าภายในเริ่มเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมแล้ว ส่วนภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตออกมากในช่วงเดือนกันยายน กรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน โดยให้ผู้รวบรวมผลไม้เข้าไปช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสำหรับมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 กรมการค้าภายในได้รณรงค์ให้มีการบริโภคลองกอง โดยรับซื้อ 5,350 ตัน เป้าหมายร้านธงฟ้า จำนวน 1,000 ร้าน และรถ mobile ผลไม้ จำหน่ายเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 30 คัน ระยะเวลา 30 วัน ปริมาณ 4,050 ตัน ในส่วนห้างค้าส่ง – ค้าปลีก รับซื้อ 300 ตัน ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา ห้างบิ๊กซี โลตัส ด้านตลาดกลางสินค้าเกษตรรับซื้อ 400 ตันขณะที่ในส่วนของสมาคมการค้าธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวไทย รับซื้อลองกองจากเกษตรกร และยังได้ร่วมกับร้านอาหารที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมรณรงค์บริโภคลองกองด้วยการนำเสนอเมนูอาหารที่ทำมาจากลองกองให้น่ารับประทาน และในส่วนของ Online Platform ขายลองกองผ่าน OHLALA Shopping จำนวน 100 ตัน ในราคากล่องละ 10 กก. ราคา 300 บาท โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.นี้ ขณะที่ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานเอกชน รับซื้ออีกปริมาณ 500 ตัน ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมสติ๊กเกอร์ส่งฟรี จำนวน 25,000 กล่อง ปริมาณ 2,500 ตัน“ผลจากการดำเนินการมาตรการดังกล่าว ทำให้ลองกองเกรดคละในส่วนของภาคใต้ ราคาขยับขึ้นจาก 7-8 บาท/กก.เป็นกว่า 10 บาท/กก. ส่วนภาคเหนือราคาขยับขึ้นจาก 10 บาท/กก.เป็นกว่า 20 บาท/กก. ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาบริโภคลองกอง ซึ่งถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้ว เพื่อความสะดวกสามารถซื้อผ่าน OHLALA Shopping ก็จะเป็นอีกช่องทางช่วยเหลือเกษตรกร โดยมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 เป็นการบริหารจัดการภาพรวมของผลไม้ทุกชนิด เข้าไปช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน แต่หากสถานการณ์ต่างกันก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันไป เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการตลาด นำผลผลิตส่วนเกินออกมาบริหารจัดการในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตออกมามากจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องการบริโภคในประเทศอย่างไร จัดการเรื่องการส่งออกอย่างไร นี่คือสิ่งที่กรมการค้าภายในทำ”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow