"ChulaLegalTech"ปี3เวทีแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในไทย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Tilleke & Gibbins จัดโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 การ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Tilleke & Gibbins จัดโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 การแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการ ทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมาย และด้านธุรกิจ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาวงการ LegalTech ในประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี จากทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมกฎหมายและเรียนรู้ข้ามศาสตร์ พร้อมการฝึกอบรม หรือ Training Session ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่สนใจหลากหลายทักษะควบคู่กับ Mentors ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำปรึกษาแต่ละทีมอีกด้วย เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทนิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถรวมตัวจัดตั้งทีมแข่งขัน ทีมละ 3-10 คน โดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันและชั้นปีเดียวกัน (ต้องมีนิสิตนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์อย่างน้อย 1 คน) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 24 ตุลาคม 2564 และส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Chula LegalTech Guidebook : https://tinyurl.com/clt-guidelines หรือสแกนผ่าน QR code และติดตามข่าวสารผ่านช่องทางFacebook: www.facebook.com/ChulaLegalTech/Instagram: www.instagram.com/ChulaLegalTech/LinkedIn: www.linkedin.com/company/chula-legaltech

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow