ยังไม่ถึงครึ่ง!เข็มแรก77จว.ฉีดแล้ว41.6%ครบสองเข็ม23.1%

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 23 ก.ย.64) รวม 47,296,431 โดส ใน 77 จั

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 23 ก.ย.64) รวม 47,296,431 โดส ใน 77 จังหวัดภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 23 ก.ย.64ยอดฉีดทั่วประเทศ 626,896 โดสเข็มที่ 1 : 256,541 รายเข็มที่ 2 : 369,868 รายเข็มที่ 3 : 487 ราย—————————-จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 29,998,440 ราย คิดเป็น 41.6% ของประชากรจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 16,673,867 ราย คิดเป็น 23.1% ของประชากร จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 624,124 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ