วัคซีนโควิดคลุมไทยเข็มแรก45.3%"กทม."สูงสุด98.5%

เข็มสองยังแค่ 25.2% ขณะเข็มสามในกลุ่มหมอยังไม่ถึง 90% พบกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง อายุ 60 ปีอัพ ปชช.

เข็มสองยังแค่ 25.2% ขณะเข็มสามในกลุ่มหมอยังไม่ถึง 90% พบกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง อายุ 60 ปีอัพ ปชช.ทั่วไปฉีดได้เกินครึ่งแค่เล็กน้อย ขณะคนท้องยังได้แค่กว่า 10% โดยจัดอันดับไทยเป็นที่สองในอาเซียน รองจากอินโดฯ ที่ฉีดได้มากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 24 ก.ย.64 จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 47,296,431 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น-เข็มแรก 29,998,440 โดส (45.3% ของประชากร)-เข็มสอง 16,673,867 โดส (25.2% ของประชากร)-เข็มสาม 624,124 โดส (0.9% ของประชากร)อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 24 ก.ย.64 พบว่า ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 47,296,431 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 626,896 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 564,904 โดส/วัน วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 14,749,781 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 3,501,863 โดส วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 จำนวน 10,240,852 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 10,229,486 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 220,340 โดสวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 จำนวน 4,583,535 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 2,468,012 โดส วัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 จำนวน 424,272 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 474,506 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 403,784 โดสการฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่ 1 124.3% เข็มที่2 116.9% เข็มที่3 87.7%- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 1 60.5% เข็มที่2 47.1% เข็มที่3 0%- อสม เข็มที่ 1 71.1% เข็มที่2 52.2% เข็มที่3 0%- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 55.2% เข็มที่1 28.9% เข็มที่3 0%- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 61.5% เข็มที่2 32.5% เข็มที่3 0%- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 55.6% เข็มที่2 29.7% เข็มที่3 0%- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 12.6% เข็มที่2 7.1% เข็มที่3 0%รวม เข็มที่ 1 60% เข็มที่2 33.3% เข็มที่3 1.2%จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูลกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 77.3% เข็มที่2 38% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย- กรุงเทพฯ เข็มที่1 98.5% เข็มที่2 45% เข็มที่3 1.9%- สมุทรสาคร เข็มที่1 60.9% เข็มที่2 31.5% เข็มที่3 0.6%- นนทบุรี เข็มที่1 61.1% เข็มที่2 32.1% เข็มที่3 0.7%- สมุทรปราการ เข็มที่1 57.6% เข็มที่2 34.2% เข็มที่3 0.6%- ปทุมธานี เข็มที่1 49.1% เข็มที่2 31.7% เข็มที่3 0.8%- นครปฐม เข็มที่1 39.2% เข็มที่2 21.3% เข็มที่3 0.7%จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 32.4% เข็มที่2 19.3% เข็มที่3 0.7%- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 62.5% เข็มที่2 29.9% เข็มที่3 0.6%- ชลบุรี เข็มที่1 61.3% เข็มที่2 32.2% เข็มที่3 1%- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 51% เข็มที่2 27.5% เข็มที่3 0.5%- เพชรบุรี เข็มที่1 45% เข็มที่2 30% เข็มที่3 0.8%- ยะลา เข็มที่1 44.5% เข็มที่2 21.9% เข็มที่3 0.7%- สงขลา เข็มที่1 38.8% เข็มที่2 23.7% เข็มที่3 1.2% ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 348,133,639 โดส โดยไทยเป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย ฉีดได้จำนวน 47,296,431 โดส (45.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow