ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจัดอบรม​Lifesavingพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านกา

นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา(กิจกรรมอบรมหลักสูตร Lifesaving)ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2564 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา และอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาโดยมี นายตะวัน พรหมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าว​รายงาน​ และมีผู้เข้าอบรมจากมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล ชุมชนท่องเที่ยวทางทะเล อาสาสมัครด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 30 คน โดย​โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (กิจกรรมอบรมหลักสูตร Lifesaving) เพื่ออบรมอาสาสมัครเกี่ยวกับวิธีการในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ทางบก ภัยธรรมชาติ​ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้แก่อาสาสมัคร​ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของจังหวัดพังงากำหนดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2564 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา และอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงานายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา กล่าว​ว่า​ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (กิจกรรมอบรมหลักสูตร Lifesaving) ในครั้งนี้​ เนื่องจากจังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น อ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วง High Season (เดือนตุลาคม – เดือนพฤษภาคม) นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวประสบเหตุบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการจมน้ำและอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือภัยด้านอื่นๆ กับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง นับตั้งแต่เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและช่วยชีวิตพื้นฐานอย่างถูกวิธีและทักษะความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวทางทะเล อันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกปลอดภัย เกิดความประทับใจต่อมาตรการการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงการรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดพังงาให้มีความยั่งยืนตลอดไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow