ธนาคารเตรียมแจ้งความเอาผิดคนนำน้ำเสียมาทิ้งในพื้นที่ทำชาวบ้านเดือดร้อน

ในวันนี้(25 ต.ค. 64) ที่งค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายอานันท์ ฟักสังข์

ในวันนี้(25 ต.ค. 64) ที่งค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พลายมาต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาค 8 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กอ.รมน. จ.ราชบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี และตัวแทนของธนาคาร SME เจ้าของพื้นที่ที่มีผู้ลักลอบนำสารเคมีมาเททิ้ง จนซึมลงใต้ดิน และไหลซึมลอดใต้ภูเขาเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อน้ำสำหรับทำการเกษตรของชาวบ้านที่หมู่บ้านขาพระ หมู่ที่ 5 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ได้มาร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ชาวบานเดือดร้อนเพราะมีน้ำเสียไหลลงลำรางสาธารณะ ซึ่งตัวแทนของธนาคารนั้นยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของธนาคารที่ยึดมาและเตรียมขายทอดตลาด โดยได้ว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่ให้ดูแล ในเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง และคอยปิดเปิดประตูให้กับลูกค้าที่จะเดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ก่อนที่จะทำการตกลงซื้อขายกับทางธนาคาร แต่ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ดูแลมาหาประโยชน์จากพื้นที่ ทั้งนี้ธนาคารก็จะต้องแจ้งความเอาผิดกับทั้งผู้ที่ดูแล และผู้ที่ลักลอบนำสารเคมีมาทิ้ง ซึ่งมาทราบภายหลังว่ามีการนำมาทิ้งในพื้นที่มากกว่า 2 ปีแล้ว จนทำให้น้ำเสียไหลซึมลอดใต้ภูเขาไปถึงแหล่งน้ำสาธารณะอีกฟากฝั่งหนึ่งของภูเขา

ด้านนายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจ.ราชบุรี ก็บอกว่าจะต้องมีการดำเนินการเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ ของการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดทุกคนที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สองคือการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และส่วนที่ 4 คือการยับยั้งไม่ให้น้ำเสียแพร่กระจายออกไปมากกว่านี้ เนื่องจากได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าน้ำเสียนั้นไหลซึมลอดใต้ภูเขาพระมาลงในแหล่งน้ำของชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างจากเขาพระพอสมควร และถ้าไม่มีการสกัดกั้นไว้ก่อน เส้นทางน้ำเสียก็จะไหลซึมลงไปถึงคลองบางสองร้อย ซึ่งเป็นคลองสายหลักของชาวบ้านในต.ธรรมเสน อ.โพธาราม ก่อนจะซึมลงแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นความเดือดร้อนจะขยายวงกว้างและเป็นเรื่องใหญ่ จึงต้องหาทางแก้ปัญหา โดยจะหารือกับทุกหน่วยงาน ในการที่จะให้ผู้ประกอบการที่นำน้ำเสียมาทิ้งมาทำการสูบน้ำกลับไปยังแหล่งเดิมให้หมด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ