ราชการหนุ่มไฟแรงพัฒนาการศึกษาดร.สัมนาการณ์บุญเรืองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

การใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นลงมือทำ นำมาซึ่งความสำเร็จที่รวดเร็วเสมอ การให้เกียรติผู

การใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นลงมือทำ นำมาซึ่งความสำเร็จที่รวดเร็วเสมอ การให้เกียรติผู้อื่น ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบวินัย พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทุกสิ่งที่ทำต้องทำให้ดีที่สุดภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริตและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และชีวิตผมโชคดี ที่มีคุณพ่อและคุณแม่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตของ ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

อีกไลฟ์สไตล์หนึ่งของลูกผู้ชายที่เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อนแผ่นดิน แทนบ้านเกิดเมืองนอน ขากชีวิตเด็กหนุ่มเมืองหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ลูกชายอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนหนุ่มไฟแรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเดินตามรอยคุณพ่อ-คุณแม่ ก้าวสู่ผู้บริหารด้านการศึกษารุ่นใหม่ได้สำเร็จ

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่ขยับมาพัฒนาพื่นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยผลงานมากประสพการณ์ จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.09 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร เวลา08.09 น.และออกเดินทางจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และเวลา 09.09 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ดร.สัมนาการณ์ กล่าวขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคืนสมอมาขออำลาไปรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ดังกล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ