'หมอธีระ'เปิดเอกสารการใช้วัคซีนในเด็กอายุ5-12ปีให้VRBPACUSFDAพิจารณา

วันที่ 26 ต.ค. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบ

วันที่ 26 ต.ค. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยเอกสารการใช้วัคซีนในเด็กอายุ 5 – 12 ปี ที่เสนอให้ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ขององค์การอาหารและยาสหรัฐ พิจารณา ระบุข้อความว่า…

“Update Pfizer/Biontech vaccine ในเด็ก เอกสารการใช้วัคซีนในเด็กอายุ 5 ถึง <12 ปี เสนอให้ VRBPAC US FDA พิจารณา 26 ตุลาคม 2564 เนื้อหาดังนี้

1. ใช้ขนาด 10 µg (1/3 ของโดสในผู้ใหญ่)

2. ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

3. มี safety, tolerability และ immunogenicity ดี

4. ประสิทธิผลในการป้องกันโรคโควิด-19 สูงราว 90%

5. ขนาดตัวอย่างน้อย จึงไม่สามารถระบุผลข้างเคียงเกี่ยวกับ myocarditis ได้

6. ปัญหา myocarditis ที่เกิดขึ้นจากรายงานในประเทศอิสราเอลพบมากที่สุดในเด็ก 16-19 ปี รองลงมาใน 12-15 ปี คาดว่าจะพบน้อยลงใน 5-12 ปี เนื่องจากใช้ขนาดเพียง 1 ใน 3

7. Risk ratios ของการเกิด myocarditis พบในเข็มที่ 2 มาก และพบในกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี โดยเฉพาะในผู้ชาย (rate ratio 6.96-13.60) และคิดเป็น 3.58-8.96 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับอายุ 30 ปีขึ้นไป

ขอบพระคุณรศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์มากครับที่กรุณาสรุปมาให้

อ้างอิง : Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 26, 2021 Meeting Document.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ