ลุยกันได้เลย Blade&Soul Revolution เพิ่มอาชีพใหม่ โซล กันเนอร์ และเซิร์ฟเวอร์ใหม่แบบ รายงาน ผล โครงการ

ลุยกันได้เลย Blade&Soul Revolution เพิ่มอาชีพใหม่ โซล กันเนอร์ และเซิร์ฟเวอร์ใหม่แบบ รายงาน ผล โครงการ

ลุยกันได้เลย BladeSoul Revolution เพิ่มอาชีพใหม่ โซล กั…